ПРОШИРЕТЕ ГО ВАШИОТ ОНЛАЈН БИЗНИС ШИРУМ СВЕТОТ

Што можете да очекувате од нас
  • Економични решенија за испорака
  • Експресен транспорт ширум светот
  • Специјализирани решенија за е-трговија
  • Поддршка од центар за грижа за корисници 
  • Проактивно следење на пратките 
  • Совети од специјалисти во меѓународен транспорт
  • Царинска експертиза
  • Сопствена меѓународна транспортна мрежа
  • Достапен капацитет и квалитетна услуга
  • Фиксни и транспарентни цени